José Dieker
Kattengedragsdeskundige

Gediplomeerd kattengedragsdeskundige

Werkwijze

Het is verstandig om eerste een medische oorzaak voor het probleemgedrag te laten uitsluiten. Veel gedragsproblemen hebben een medische oorzaak en via dan ook goed via medische hulp op te lossen. Als het duidelijk is dat er geen medische oorzaak aan het gedragsprobleem ten grondslag ligt, neem dan zo snel mogelijk contact met mij op. Hoe sneller een gedragsprobleem gesignaleerd en behandeld wordt, hoe sneller en gemakkelijker het opgelost kan worden.

Soms kan ik uw vraag in een kort gratis telefoongesprek of emailcontact beantwoorden en in andere gevallen zal ik u adviseren om een afspraak te maken voor een huisvisite. Om een goed beeld van de situatie en de geschiedenis van uw kat te krijgen is het voor mij belangrijk om voldoende informatie te verzamelen. Ik doe dat aan de hand van een vragenlijst, die ik u enkele dagen voor de huisvisite toestuur. Vervolgens is een huisvisite belangrijk om de leefomgeving van uw kat(ten) te kunnen zien en de locatie waar het probleemgedrag zich voordoet. Tegelijkertijd ben ik dan in de gelegenheid om uw kat(ten) te observeren en het gedrag te analyseren. Een huisvisite duurt gemiddeld 2 uur, waarin ik een gedragsanalyse maak, een diagnose stel en het therapieplan met u bespreek. U krijgt een advies voor uw kat(ten) in uw specifieke situatie, afgestemd op de mogelijkheden die er zijn en uw wensen. Bij mijn vertrek is duidelijk wat er aan de hand is en kunt u meteen aan de slag met alle adviezen. Er is altijd ruim voldoende tijd voor al uw vragen.

Binnen enkele dagen na het consult ontvangt u een uitgebreid verslag met mijn bevindingen en adviezen en stuur ik een beknopt verslag naar uw dierenarts. U heeft recht op minimaal 3 maanden kosteloze nazorg en zo nodig langer, mits u mij minimaal elke14 dagen op de hoogte houdt van de vorderingen. Een goede nazorg is voor mij heel belangrijk om contact te houden met de situatie en om waar nodig de therapie bij te kunnen stellen. Mijn streven is om binnen een dag op uw email of telefoontje te reageren.